Avack alert –hälytysviestintä

Avack Alert -henkilöturva on nykyaikainen ratkaisu työturvallisuuden parantamiseksi. Hälytys tulee pakotetusti näkyviin työaseman näytölle käynnissä olevien ohjelmien päälle niitä sulkematta. Lisäksi hälytyksen saa ohjattua Avack Info -näytöille, mobiililaitteisiin tai hälytysnäytöille. Järjestelmän osaksi voidaan liittää langattomat hälytyspainikkeet ja erilaiset paikannusjärjestelmät, kuten Bluetooth-paikannus kiinteistön sisällä. Ulkotiloista tehty hälytys lähettää paikkatiedot GPS-koordinaattina, ja vastaanottaja saa avattua näkymän Google-karttaan.

Avack Alert -ratkaisu perustuu hälytyspalvelimeen, jossa on etukäteen luotu säännöt, joiden pohjalta eri tavoin itse tai automaattisesti tehty hälytys välitetään halutulla tavalla haluttuihin vastaanotinlaitteisiin. Olennainen ominaisuus on kyky tehdä eritasoisia hälytyksiä. Järjestelmässä on myös hyvin monipuoliset liitynnät kolmannen osapuolen järjestelmiin mahdollistaen kokonaisintegroidun ratkaisun. Tämä selkeyttää käyttäjien työtä lisäten turvallisuutta.

Käyttäjinä ovat esimerkiksi terveydenhoito-, sosiaali- ja asiakaspalvelutyötä tekevät henkilöt sekä viranomaiset. Ratkaisu soveltuu erinomaisesti sekä yksittäiseen kohteeseen että ison valtakunnallisen organisaation keskitetyksi järjestelmäksi. Suurimmat toimitukset ovat monen kunnan alueella yli tuhannen käyttäjän ratkaisuja.

Hälytysten teko

Hälytyksiä voidaan tehdä monella eri tavalla. Välineinä ovat mm. tietokoneen näppäimistö, hiiri, langalliset ja langattomat painikkeet ja erilaiset mobiililaitteet. Näihin on mahdollista lisätä sisä- ja ulkotilapaikannusominaisuudet.

Automaattisesti hälytykset voivat aktivoitua ulkoisista kamera-, kulunvalvonta-, kiinteistö- ja paloilmoitinjärjestelmistä. Tällöin näiden omien hälytysviestien lisäksi informaatio on mahdollista jakaa Avack Alert -palvelimen monipuolisilla ratkaisuilla. Viestin sisältöä voidaan myös monipuolistaa pelkän tekstiviestin lisäksi.

Hälytysten käsittely

Palvelimessa hälytysten jako voidaan määritellä erittäin monipuolisesti ajan, hälytystyypin, hälyttäjän tai paikkatiedon pohjalta. Näin varmistetaan, että juuri oikeat henkilöt saavat tarvittavan tiedon. Palvelin voi avata pelkän hälytyskoodin käyttäjälle selväkieliseen muotoon, jolloin käyttäjät voivat toimia nopeasti ja oikealla tavalla.

Hälytysten esittäminen

Hälytykset voidaan esittää hyvin monilla eri tavoilla: puhuttuna, tekstiviestinä ja tekstinä sekä kuvina näytöissä. Yksi merkittävä etu on mahdollisuus muuntaa teksti suoraan puheeksi, jolloin ei tarvita erillisiä nauhoitteita.

Päätelaitteina käytetään mm. työasemia, käytävä- ja seinänäyttöjä, kaiuttimia, ja mobiililaitteita.